انواع آدرس به فروشگاه شبرنگ نوید

 

مترو امام خمینی

بعد از رسیدن به ایستگاه امام خمینی از مترو پیاده شده و با ناه کردن به تابلو های نصب شده در سال اصلی ایستگاه از درب خارج بشوید که نوشته است خیابان فردوسی بعد از خارج شدن از ایستگاه مترو به سمت چپ خود نگاه کنین خیابان فردوسی جنوبی را مشاهده میکنین بعد از وارد شدن به این خیابان از طریق تاکسی ها به سمت بالای خیابان فردوسی جنوبی بیایید وقتی سوار شدید به سمت راست خود دقت کنید کوچه هنر در سمت راست قرار دارد وقتی کوچه هنر را دیدید از ماشین پیاده شده و با نگاه کردن به مغازه های پایین تر از کوچه هنر فروشگاه شبرنگ نوید را مشاهده میکنید.

 

بی ار تی ایستگاه امام خمینی

بعداز رسیدن به ایستگاه امام خمینی از بی ار تی پیاده شده و به سمت میدان امام خمینی حرکت کنین وقتی به میدان امام خمینی رسیدید به سمت شمال ضلع شرقی میدان امام خمینی بروید تا بتوانین خیابان فردوسی جنوبی را مشاهده نمایید بعد از وارد شدن به این خیابان از طریق تاکسی ها به سمت بالای خیابان فردوسی جنوبی بیایید وقتی سوار شدید به سمت راست خود دقت کنید کوچه هنر در سمت راست قرار دارد وقتی کوچه هنر را دیدید از ماشین پیاده شده و با نگاه کردن به مغازه های پایین تر از کوچه هنر فروشگاه شبرنگ نوید را مشاهده میکنید.

 

بی آر تی ایستگاه فردوسی

بعد از رسیدن به ایستگاه بی ار تی فردوسی از بی ار تی خارج شده و ایستگاه بی آر تی را بیرون بیایید در همان حین به سمت راست خود دقت کنین ضلع جنوبی میدان فردوسی را مشاهده خواهید کردن که خیابان فردوسی جنوبی در همانجا قرار دارد ولی این خیابان به دلیل یک طرفه بودن از سمت پایین یعنی میدان امام خمینی به سمت میدان فردوسی شما مجبورید میر رفتن به فروشگاه را که طولانی هم می باشد را پیاده طی کنید.

 

در اقصی نقاط تهران سامانه های سواری و یا اتوبوس وجود دارد شما می توانین با سوار شدن به سمت مقصد هایی مربوط به میدان امام خمینی یا پایانه امام خمینی به سمت میدان امام خمینی بیایید بهترین و راحت ترین مسیر به سمت فروشگاه از سمت میدان امام خمینی می باشد و بهترین و سریعترین راه استفاده از مترو می باشد.